Adana Notebook Tamir Servisi                                

Adana Dell özel Laptop servisi

Yetkili Servis Değiliz. Yetkili Servis için Lütfen DELL Türkiye ile iletişime Geçin

Adana Dell Laptop servisi

Adana Dell Teknik servisimize getirmiþ olduðunuz Dell Laptop'larýnýzý teknik elamanlarýmýzla yapacaðýnýz karþýlýklý görüþmede sorunlarý belirlenir ve size yapým aþamasý hakkýnda bilgisi verilir ve ücretli bir iþlemse ücret bilgisi verilir. Mümkünse bilgisayarýnýz hemen yapýlýr. Arýza tespiti uzun sürecek bir iþlemse teslim alýnarak Teknik servisimizde kapsamlý olarak yazýlýmsal ve donanýmsal sorunlarýný tespiti yapýlarak size telefonla bilgisi verilir. Onay vermeniz durumunda da en kýsa sürelerde yapýlarak geri verilir.

  • Arýza tespiti ücretsiz.

Adana Dell servisi

Servisimizde Dell Laptop ve PC ile ilgili yaptýðýmýz iþlerden bazýlarý.

Dell Laptop Lcd ve Led ekran tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Ram deðiþimi, ram Yükseltilmesi, ram upgrade.
Dell Laptop Harddisk deðiþimi, notebook Hdd deðiþimi.
Dell Laptop Anakart tamiri, Onarýmý deðiþimi.
Dell Laptop Bios yazýlýmý update edilmesi onarýlmasý.
Dell Laptop Elektronik parçalarýn onarýmý.
Dell Laptop Lcd ekran inverter tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Optik okuyucu, sürücü Cdrom, Dvdrom, combo, Dvd-Writter, deðiþim
Dell Laptop Led kablo, lcd cable, lcd ekran kablosu tamiri, deðiþimi.
Dell Laptop Þar Adaptör tamiri, onarýmý.
Dell Laptop Ekran kartý deðiþimi, vga Grafik kart tamiri, deðiþimi, onarýmý.
Dell Laptop Ýþlemci deðiþimi, cpu deðiþimi, upgrade edilmesi.
Dell Laptop Usb, Seri, Paralel, lpt port, NetworK, Ses, Pcmcia vs port tamiri.
Dell Laptop Klavye tamiri, deðiþimi, eksik olan tuþlarýn tamamlanmasý.
Dell Laptop Þifre deðiþimi, Bios þifresi kýrýlmasý, þifre çözülmesi.
Dell Laptop Parça deðiþimi Harddisk, Ram, Optik okuyucu (Cdrom, Dvdrom, Dvd
Dell Laptop Floresan deðiþimi.
Dell Laptop Speaker tamiri, onarýmý, deðiþimi.
Dell Laptop Harddisk yedekleme, hdd, bilgi, data yedekleme.
Dell Laptop Ýþletim sistemi kurulumu ve recovery.
Dell Laptop VÝrüs temizlemesi, virüs taramasý, trojan taramasý.
Dell Laptop Sürücülerinin yüklenmesi, güncellenmesi.
Dell Laptop Driverlerinin yüklenmesi, güncellenmesi.

Dell Laptop Orjinal Batarya Pil

Dell Orjinal Batarya satýþý Batarya fiyatý

Dell Laptoplarýn Batarya, Pilleri bulunmaktadýr. Dell Bataryalarý daha uzun ömürlü
kullanmanýz için yeni almýþ olduðunuz bataryayý en az 12 saat kesintizis þarj da tutunuz Daha sonra
kullanýmlarýnýzda ayda bir veya iki sefer þarj adaptörünü çekip bataryayý tamanlamýyla bitirip tekrar
þarj ediniz bu durum bataryanýn ömrünü uzatacaktýr.

Dell Laptop þarj adaptörü

Dell Laptop Þarj adaptörü

Dell Þarj adaptörü alýrken orjinal olmasýna dikkat ediniz eyer yan sanayi diðer adýyla fason ürünleri kullanmanýz durumunda bataryayý þarj etmez ve daha da kötüsü anakartýn yanmasýna neden olur. Bu arýzalardan dolayý Adana Dell servisimize çok sayýda kullanýcý gelmektedir. Orjinal adaptör performans demektir, Tam þarj demektir, Anakartýn yanmamasý demektir.

Dell Laptop Windows kurulumu

Dell Windows 7 Xp Vista Kurulumu

Dell Laptoplarýn Program kurulumlarý Yazýlým bakýmlarý ve virüs temizlenmesi gibi iþlemleriniz teknik arkadaþlarýmýz tarafýndan eksiksiz olarak kurulur ve yapýlandýrýlýr.

Dell Laptop Adanat

Dell Anakart

Dell Laptoplarýn Anakartlarý Stoklarýmýzda bulunur olmayan anakartlar tedarik edilir. Dell Servisi Adana Firmamýzda Anakart tamiride yapýlmaktadýr. Anakartlar genelde sývý temasýyla veya bozul olan bir Usb takmakla arýzalanmaktadýr.

Dell Lcd Ekran

Dell Lcd Ekran

Dell Laptoplarýn Lcd, Led Ekranlarý Siz çayýnýzý içerken teknik arkadaþlarýmýz tarafýndan takýlýr.

Servisimizde Dell Orjinal ekranlarý kullanýlmaktadýr. Orjinal olmayan ekranlarýn göz saðlýðý ve sinirimiz üzerinde çok büyük bir etki vardýr. Doðru görüntüyü vermemesi renklerin düzgün olamamasý Görüntünün kalitesiz olmasý bilgisayar baþýnda saatlerini geçiren birisi için eziyete dönmektedir. Bunu çok iyi bilen servisimizde orjinal ekranlar kullanýlmaktadýr. Ekran deðiþimlerimiz 2 yýl garantilidir.

Daha önce ekran deðiþimini baþka bir yerde yaptýran müþterimizin söyledikleri

Kullandýðýnýz ekranýn böyle bir görüntü verdiðini bilseydim kýrýlmasýný beklemeden saðlamken getirip deðiþtirirdim demedir buna benzer birçok örnekler vardýr.

Dell Laptop harddisk

Dell harddisk Hdd

Dell Laptoplar için HDD Harddiskler Adana Dell servisi 'mizde Bulunmaktadýr.

Gün içerisinde servisimizde Deðiþimi gereken harddiskler 15 dk. Takýlmaktadýr.

Kapasitesini istediðiniz harddiskler 15 dk. Daha kapasiteli olan ve bilgisayarýnýza uygun olan harddisk takýlýr.

Dell

Dell Laptop Þarj Cihazý, Adaptör
Dell Laptop Batarya, Pil
Dell Laptop Ekran kartý
LCD ekran deðiþimi ve tamiri
LED ekran deðiþimi ve tamiri
Dell Laptop Cd Rw Cd rom
Dell Laptop Hdd, Harddisk
Dell Laptop Klavye
Dell Laptop Menteþe ve kasa
Dell Laptop Ram, Bellek
Dell Laptop Chip deðiþimi
Dell Laptop Anakart
Dell Laptop Dc Soket deðiþimi
Dell Laptop Anakart ve tamiri
Adana Dell Laptop servisi    Adana Dell Teknik servisi    Adana Dell Laptop Servisi    Adana Dell Laptop Servisi    Adana Dell Tamir Servisi    > Dell Servisi Adana, Dell Servisi Seyhan, Dell Servisi Ceyhan, Dell Servisi Adana, Adana,Adana, Aladað, Tufanbeyli, Adana, Pozantý Dell Laptop, Notebook ve Bilgisayar Tamir, Bakým Teknik servis < Dell Servisi Adana   Ekran deðiþimi    Anakart Mainboard    Bataryasý    Adaptör   Ram   Harddisk   Alt kasa     Ýnvertör    Dell Minibook   Dell Dizüstü   Lcd Panel    Yedek Parça    Led Panel     Cd-Dvd-Rw   Cpu    Fan   Tuþ Takýmý     Lcd Cable       Lcd Cover   Floresan    Lcd inverter    Power Jack    kasa    Video Board   Ekran kartý

Bize çokmu uzaktasýnýz, vaktinizmi yok
Adana dýþýndamý yaþýyorsunuz arýzalý
Notebook, Laptop bilgisayarlarýnýzý
kargo ile bize yollayýnýz.
devamý...
Yada Adaptör, batarya gibi yedek parçal

aramý
ihtiyacýnýz var biz size yollayalým


Anakart, Ekran kartý, Pover Kartý Tamiri